Disclaimer

Colacel heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze website. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.
Colacel gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Colacel.
All rights prohibited.
© 2010 Colacel